SEES höstmöte 2024

• DATUM: TBD
• PLATS: TBD
• TEKNISKT TEMA: TBD

Ingen information tillgänglig ännu. 

 

Konferensdeltagande:

   Anmälan inkluderar

• Access till samtliga föreläsningar och studiebesök
• Lunch samt för- och eftermiddagsfika
• Gemensam middag, dag 1
• Konferensdokumentation

PRIS:
SEES-medlem: Fri registrering
Ej medlem: TBD

Noteringar:

• Priser exklusive moms.
• Registrering via denna hemsida.