Frågor om föreläsningar och innehåll:

Daniel Bodin
SEES
daniel@testitute.se
+46 708-596795

Frågor kring presentationer av examensarbeten:

Martin Olofsson
SEES
martin.olofsson@ri.se
+46 706-215310

Frågor om deltagar- och utställarregistrering, boende samt övriga praktiska frågor:

Dan Wallander
Content Avenue AB
dan.wallander@contentavenue.se
+46 733-282929